CITIBANKCITIBANK
Sushi Zo
Sushi Zo
รับฟรีอาหารจานพิเศษมูลค่าสูงสุด 800 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯซิตี้ (จำกัด 1 จาน /บัตรฯ /โต๊ะ /เซลล์สลิป)
ใช้ได้ถึง 30 มี.ค. 2018
รายละเอียด

*รับฟรีอาหารจานพิเศษมูลค่าสูงสุด 800 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯซิตี้ (จำกัด 1 จาน /บัตรฯ /โต๊ะ /เซลล์สลิป)

ร้าน Sushi Zo
ถนน วิทยุ, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 021688490