CITIBANK
  1. ส่วนลดร้าน Sarah House Cafe' in Town รับส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร
Sarah House Cafe' in Town
Sarah House Cafe' in Town
รับส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
ใช้ได้ถึง 31 ต.ค. 2018
รายละเอียด
  • รับส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 800 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
ร้าน Sarah House Cafe' in Town
26/4 ถนนชมดอย ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่, สุเทพ, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ: 0816336008, 0958386332
map