CITIBANKCITIBANK
  1. ส่วนลดร้าน แคร็บ แอนด์ คลอว์ รับส่วนลด 50% สำหรับเมนู Trio Mini Rolls
แคร็บ แอนด์ คลอว์
แคร็บ แอนด์ คลอว์
รับส่วนลด 50% สำหรับเมนู Trio Mini Rolls เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
ใช้ได้ถึง: 31 ธ.ค. 2018
รายละเอียด
  • รับส่วนลด 50% สำหรับเมนู Trio Mini Rolls เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (จำกัด 1 จาน/บัตรฯ/โต๊ะ/เซลล์สลิป)