CITIBANKCITIBANK
  1. ส่วนลดร้าน คาซ่า ลาแปง รับส่วนลด 10% และ รับฟรีลาเต้ร้อน/เย็น
คาซ่า ลาแปง
คาซ่า ลาแปง
รับส่วนลด 10% และ รับฟรีลาเต้ร้อน มูลค่า 90 บาท หรือลาเต้เย็น มูลค่า 100 บาท เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
ใช้ได้ถึง: 15 ก.ค. 2019
รายละเอียด
  • รับส่วนลด 10%
  • รับฟรีลาเต้ร้อน มูลค่า 90 บาท หรือลาเต้เย็น มูลค่า 100 บาท เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (จำกัด 1 แก้ว/บัตรฯ/โต๊ะ/เซลล์สลิป)