CITIBANK
  1. ส่วนลดร้าน Casa Lapin (คาซ่า ลาแปง) รับส่วนลด 10% และ รับฟรีลาเต้ร้อน/เย็น
Casa Lapin (คาซ่า ลาแปง)
Casa Lapin (คาซ่า ลาแปง)
รับส่วนลด 10% และ รับฟรีลาเต้ร้อน มูลค่า 90 บาท หรือลาเต้เย็น มูลค่า 100 บาท เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
ใช้ได้ถึง 15 ก.ค. 2019
รายละเอียด
  • รับส่วนลด 10%
  • รับฟรีลาเต้ร้อน มูลค่า 90 บาท หรือลาเต้เย็น มูลค่า 100 บาท เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (จำกัด 1 แก้ว/บัตรฯ/โต๊ะ/เซลล์สลิป)