CITIBANK
  1. ส่วนลดร้าน Honmono Sushi (ฮอนโมโน ซูชิ) ลด 15%
Honmono Sushi (ฮอนโมโน ซูชิ)
Honmono Sushi (ฮอนโมโน ซูชิ)
รับส่วนลด 15% สำหรับเมนู A La Carte และรับส่วนลดเพิ่ม 15% สำหรับบัตรฯซิตี้ อัลทิมา หรือรับส่วนลดเพิ่ม 10% สำหรับบัตรฯซิตี้ ประเภทอื่นๆ เมื่อใช้คะแนนซิตี้ รีวอร์ด เทียบเท่ายอดใช้จ่ายสุทธิ
ใช้ได้ถึง 31 ม.ค. 2020
รายละเอียด
  • รับส่วนลด 15% สำหรับเมนู A La Carte
  • รับส่วนลดเพิ่ม 15% สำหรับบัตรฯซิตี้ อัลทิมา
  • รับส่วนลดเพิ่ม 10% สำหรับบัตรฯซิตี้ ประเภทอื่นๆ
  • เมื่อใช้คะแนนซิตี้ รีวอร์ด เทียบเท่ายอดใช้จ่ายสุทธิ