CITIBANKCITIBANK
  1. ส่วนลดร้าน ฮอนโมโน ซูชิ รับส่วนลด 15% สำหรับเมนู a la carte
ฮอนโมโน ซูชิ
ฮอนโมโน ซูชิ
รับส่วนลด 15% สำหรับเมนู a la carte และรับส่วนลดเพิ่ม 15% สำหรับบัตรฯซิตี้ อัลทิมา หรือรับส่วนลดเพิ่ม 10% สำหรับบัตรฯซิตี้ ประเภทอื่นๆ เมื่อใช้คะแนนซิตี้ รีวอร์ด เทียบเท่ายอดใช้จ่ายสุทธิ
ใช้ได้ถึง: 31 ก.ค. 2019
รายละเอียด
  • รับส่วนลด 15% สำหรับเมนู a la carte
  • รับส่วนลดเพิ่ม 15% สำหรับบัตรฯซิตี้ อัลทิมา
  • รับส่วนลดเพิ่ม 10% สำหรับบัตรฯซิตี้ ประเภทอื่นๆ
  • เมื่อใช้คะแนนซิตี้ รีวอร์ด เทียบเท่ายอดใช้จ่ายสุทธิ