UnionPayUnionPay
  1. ส่วนลดร้าน เลอเบิฟ เดอะ สเต็ก แอนด์ ฟราย บิสโทร ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร
เลอเบิฟ เดอะ สเต็ก แอนด์ ฟราย บิสโทร
เลอเบิฟ เดอะ สเต็ก แอนด์ ฟราย บิสโทร
ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
ใช้ได้ถึง: 31 มี.ค. 2019
รายละเอียด
  • ส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
  • เมื่อชำระด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์เท่านั้น