UnionPay
  1. ส่วนลดร้าน HOBS (ฮอบส์) ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม
HOBS (ฮอบส์)
HOBS (ฮอบส์)
ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม
ใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 2019
รายละเอียด
  • ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม
  • เมื่อชำระด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์เท่านั้น