GSB
  1. ส่วนลดร้าน At ขัวเหล็ก Café & Restaurant รับฟรี เค้ก 1 ชิ้น (มูลค่า 95 บาทขึ้นไป)
At ขัวเหล็ก Café & Restaurant
รับฟรี เค้กชนิดใดก็ได้ 1 ชิ้น (มูลค่า 95 บาทขึ้นไป) เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
ใช้ได้ถึง 31 พ.ค. 2019
รายละเอียด
  • รับฟรี เค้กชนิดใดก็ได้ 1 ชิ้น (มูลค่า 95 บาทขึ้นไป) เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
ร้าน At ขัวเหล็ก Café & Restaurant
2 ถนน เชียงใหม่-ลำพูน ตำบล วัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ: 0992692623
map