xCashxCash
  1. ส่วนลดร้าน เรือนเพชรสุกี้ เซ็นทรัลพลาซา บางนา รับแต้มเงินคืน 7% เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป
เรือนเพชรสุกี้ เซ็นทรัลพลาซา บางนา
เรือนเพชรสุกี้ เซ็นทรัลพลาซา บางนา
รับแต้มเงินคืน 7% เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป
ใช้ได้ถึง: 31 พ.ค. 2019
รายละเอียด
  • รับแต้มเงินคืน 7% เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป
  • ทุกการใช้จ่ายผ่านแอป xCash
ร้าน เรือนเพชรสุกี้ เซ็นทรัลพลาซา บางนา
585, ถนนบางนา-ตราด กม.3, บางนา, กรุงเทพมหานคร, 10260, ประเทศไทย, หนองบอน, ประเวศ, กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 021034633
map