xCash
  1. ส่วนลดร้าน Shabu Square Little Walk Bangna รับแต้มเงินคืน 5% เมื่อทานบุฟเฟ่ต์ 4 ท่านขึ้นไป
Shabu Square Little Walk Bangna
Shabu Square Little Walk Bangna
รับแต้มเงินคืน 5% เมื่อทานบุฟเฟ่ต์ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
ใช้ได้ถึง 31 พ.ค. 2019
รายละเอียด
  • รับแต้มเงินคืน 5% เมื่อทานบุฟเฟ่ต์ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
  • ทุกการใช้จ่ายผ่านแอป xCash
ร้าน Shabu Square Little Walk Bangna
345, ถนนบางนา-ตราด, บางนา, กรุงเทพมหานคร, 10260, ประเทศไทย, บางนา, บางนา, กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 0658546263
map