CITIBANK
  1. ส่วนลดร้าน Au Bon Pain (โอ บอง แปง) รับส่วนลด 10%
Au Bon Pain (โอ บอง แปง)
Au Bon Pain (โอ บอง แปง)
รับส่วนลด 10% เมื่อทานครบ 200 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป หรือ รับฟรี ชามะนาว มูลค่า 75 บาท เมื่อทานครบ 400 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (จำกัด 1 แก้ว/บัตรฯ/โต๊ะ/เซลล์สลิป)
ใช้ได้ถึง 15 เม.ย. 2019
รายละเอียด
  • รับส่วนลด 10% เมื่อทานครบ 200 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
  • หรือ รับฟรี ชามะนาว มูลค่า 75 บาท เมื่อทานครบ 400 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (จำกัด 1 แก้ว/บัตรฯ/โต๊ะ/เซลล์สลิป)