CITIBANK
  1. ส่วนลดร้าน Abushi Japanese Restaurant and Cafe จรัญ 94 รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร
Abushi Japanese Restaurant and Cafe จรัญ 94
Abushi Japanese Restaurant and Cafe จรัญ 94
รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 1,000 บาท ขึ้นไป /เซลล์สลิป
ใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 2019
รายละเอียด
  • รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 1,000 บาท ขึ้นไป /เซลล์สลิป
ร้าน Abushi Japanese Restaurant and Cafe จรัญ 94
664 อาคารมิตติ้ง มอลล์ ซอย จรัญสนิทวงศ์ 94, บางกรวย, บางกรวย, นนทบุรี
เบอร์ติดต่อ: 0970976861
map