CITIBANK
  1. ส่วนลดร้าน ทิม โฮ วาน รับส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร
ทิม โฮ วาน
ทิม โฮ วาน
รับส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร สำหรับบัตรฯ ซิตี้ อัลทิมา ซิตี้ เพรสทีจ ซิตี้ พรีเมียร์ ซิตี้ พรีเฟอร์ และ ซิตี้ ซีเล็คท์ หรือ รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร สำหรับ บัตรฯ ซิตี้ ประเภทอื่นๆ
ใช้ได้ถึง 30 มิ.ย. 2019
รายละเอียด
  • รับส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหาร สำหรับบัตรฯ ซิตี้ อัลทิมา ซิตี้ เพรสทีจ ซิตี้ พรีเมียร์ ซิตี้ พรีเฟอร์ และ ซิตี้ ซีเล็คท์
  • หรือ รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร สำหรับ บัตรฯ ซิตี้ ประเภทอื่นๆ