ฟุกุ เจแปน
ฟุกุ เจแปน
บัตรเครดิต KTC แลกรับสิทธิ์...มา 2 จ่าย 1 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สำหรับชุดบุฟเฟ่ต์ราคา 641 บาท (สุทธิ) และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 3,199 คะแนน
ใช้ได้ถึง: 28 ก.พ. 2019
รายละเอียด
  • บัตรเครดิต KTC แลกรับสิทธิ์...มา 2 จ่าย 1
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สำหรับชุดบุฟเฟ่ต์ราคา 641 บาท (สุทธิ) และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 3,199 คะแนน