1. ส่วนลดร้าน You&I Premium Suki Buffet (ยู แอนด์ ไอ พรีเมี่ยม สุกี้ บุฟเฟ่ต์)
You&I Premium Suki Buffet (ยู แอนด์ ไอ พรีเมี่ยม สุกี้ บุฟเฟ่ต์)
You&I Premium Suki Buffet (ยู แอนด์ ไอ พรีเมี่ยม สุกี้ บุฟเฟ่ต์)
แลกรับสิทธิ์...มา 2 จ่าย 1 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สำหรับชุดบุฟเฟ่ต์ Premium Suki ราคา 698 บาท (สุทธิ) และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 2,999 คะแนน
ใช้ได้ถึง 31 ม.ค. 2019
รายละเอียด
  • แลกรับสิทธิ์...มา 2 จ่าย 1
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สำหรับชุดบุฟเฟ่ต์ Premium Suki ราคา 698 บาท (สุทธิ)
    และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 2,999 คะแนน หรือ
  • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สำหรับชุดบุฟเฟ่ต์ Super Premium Suki ราคา 898 บาท (สุทธิ)
    และใช้คะแนนสะสม KTC FOREVER REWARDS 3,999 คะแนน