UnionPayUnionPay
  1. ส่วนลดร้าน FEI YA โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ส่วนลด 10% สำหรับเมนู A La Carte
FEI YA โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ
FEI YA โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ
ส่วนลด 10% สำหรับเมนู A La Carte
ใช้ได้ถึง: 30 มิ.ย. 2019
รายละเอียด
  • ส่วนลด 10% สำหรับเมนู A La Carte
  • เมื่อชำระด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์เท่านั้น
ร้าน FEI YA โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ
518/1, ซอยมหาดเล็กหลวง 1, ลุมพินี, กรุงเทพมหานคร, 10330, ประเทศไทย, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 021255000, 021255030
map