1. ส่วนลดร้าน ภัตตาคารเชียงการีล่า
ภัตตาคารเชียงการีล่า
ภัตตาคารเชียงการีล่า
ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร ยกเว้นติ่มซำ และอาหารส่งเสริมการขาย
ใช้ได้ถึง 30 มิ.ย. 2019
รายละเอียด
  • ส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร ยกเว้นติ่มซำ และอาหารส่งเสริมการขาย