CITIBANK
  1. ส่วนลดร้าน Maison Eric Kayser (เมซอน เอริค ไคเซอร์) รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร
Maison Eric Kayser (เมซอน เอริค ไคเซอร์)
Maison Eric Kayser (เมซอน เอริค ไคเซอร์)
รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป
ใช้ได้ถึง 30 มิ.ย. 2019
รายละเอียด
  • รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป