CITIBANK
  1. ส่วนลดร้าน Greyhound Café (เกรย์ฮาวด์ คาเฟ่) ลด 10%
Greyhound Café (เกรย์ฮาวด์ คาเฟ่)
Greyhound Café (เกรย์ฮาวด์ คาเฟ่)
รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร สำหรับบัตรฯ ซิตี้ อัลทิมา ซิตี้ เพรสทีจ ซิตี้ พรีเมียร์ ซิตี้ พรีเฟอร์ ซิตี้ ซีเล็คท์ ซิตี้ รีวอร์ด แพลตินัม ซิตี้ รีวอร์ด ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตินัม ซิตี้ แคชแบ็ก ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ และ ซิตี้ รีวอร์ด ทอง
ใช้ได้ถึง 31 ต.ค. 2019
รายละเอียด
  • รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร สำหรับบัตรฯ ซิตี้ อัลทิมา ซิตี้ เพรสทีจ ซิตี้ พรีเมียร์ ซิตี้ พรีเฟอร์ ซิตี้ ซีเล็คท์ ซิตี้ รีวอร์ด แพลตินัม ซิตี้ รีวอร์ด ซิตี้ แคชแบ็ก แพลตินัม ซิตี้ แคชแบ็ก ซิตี้ ซิมพลิซิตี้ และ ซิตี้ รีวอร์ด ทอง