KRUNGSRI
  1. ส่วนลดร้าน Water Library Brasserie เซ็นทรัล แอมบาสซี่ ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม)
Water Library Brasserie เซ็นทรัล แอมบาสซี่
Water Library Brasserie เซ็นทรัล แอมบาสซี่
ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม) เมื่อทานครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และ รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
ใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 2019
รายละเอียด
  • ส่วนลด 10%* สำหรับค่าอาหาร (ไม่รวมเครื่องดื่ม) เมื่อทานครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 200 บาท เมื่อทานครบ 2,000 บาทขึ้นไป/เซลลสลิป
  • เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิตในเครือกรุงศรีเท่านั้น
ร้าน Water Library Brasserie เซ็นทรัล แอมบาสซี่
1031, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี, กรุงเทพมหานคร, 10330, ประเทศไทย, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 021605893, 0618252532, 0947037777
map