CITIBANK
  1. ส่วนลดร้าน Gaa รับฟรี Juice Pairing 3 แก้ว
Gaa
Gaa
รับฟรี Juice Pairing 3 แก้ว มูลค่า 800 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบตรฯ ซิตี้
ใช้ได้ถึง 31 ม.ค. 2020
รายละเอียด
  • รับฟรี Juice Pairing 3 แก้ว มูลค่า 800 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบตรฯ ซิตี้
ร้าน Gaa
ซอย หลังสวน, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 0914192424
map