GSB
  1. ส่วนลดร้าน Hotei Sushi (โฮเตอิ ซูชิ) รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
Hotei Sushi (โฮเตอิ ซูชิ)
Hotei Sushi (โฮเตอิ ซูชิ)
รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป
ใช้ได้ถึง 30 ก.ย. 2019
รายละเอียด
  • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป
  • เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน