UnionPay
  1. ส่วนลดร้าน Chez Marco ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร
Chez Marco
ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
ใช้ได้ถึง 30 ก.ย. 2019
รายละเอียด
  • ส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหาร เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
  • เมื่อชำระด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์เท่านั้น
ร้าน Chez Marco
15/7 ถนน ลอยเคราะห์ ตำบล ช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่, ช้างม่อย, เมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่
เบอร์ติดต่อ: 053207032, 0816969508
map