xCash
  1. ส่วนลดร้าน Kuma Shabu ตลาดอมรพันธ์ รับแต้มเงินคืน 7% สำหรับเมนูบุฟเฟ่ต์
Kuma Shabu ตลาดอมรพันธ์
Kuma Shabu ตลาดอมรพันธ์
รับแต้มเงินคืน 7% สำหรับเมนูบุฟเฟ่ต์ เมื่อทานครบ 1,000 บาทชึ้นไป
ใช้ได้ถึง 15 ต.ค. 2019
รายละเอียด
  • รับแต้มเงินคืน 7% สำหรับเมนูบุฟเฟ่ต์ เมื่อทานครบ 1,000 บาทชึ้นไป
  • ทุกการใช้จ่ายผ่านแอป xCash
ร้าน Kuma Shabu ตลาดอมรพันธ์
ซอย อมรพันธ์, เสนานิคม, จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 0923538007
map