CITIBANK
  1. ส่วนลดร้าน กับข้าวกับปลา ลด 10%
กับข้าวกับปลา
กับข้าวกับปลา
รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เมื่อทานครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
ใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 2019
รายละเอียด
  • รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ เมื่อทานครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป