GSB
  1. ส่วนลดร้าน Rayong Marriott Resort And Spa รับส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารออมสิน
Rayong Marriott Resort And Spa
รับส่วนลดพิเศษ เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
ใช้ได้ถึง 6 พ.ย. 2019
รายละเอียด
  • ห้องพักดีลักซ์ วิวภูเขา ราคาพิเศษ 4,200 บาท รวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน สำหรับวันอาทิตย์ - วันพฤหัสบดี (หากจองวันศุกร์ - เสาร์ ชำระเพิ่ม 1,000 บาท (ต่อคืน))
  • รับส่วนลด 15% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม ณ ห้องอาหาร C-Salt, Fish Bar และ Java+ (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)
  • รับส่วนลด 25% สำหรับเมนูสปาที่ Quan Spa (ไม่รวมสปาแพคเกจและโปรโมชั่นอื่นๆ)
  • ***สํารองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน ก่อนวันเข้าพัก และชําระค่าใช้จ่ายโดยตรงกับทางโรงแรม/รีสอร์ท ชําระค่าใช้จ่ายทันทีเมื่อสํารองห้องพักและสงวนสิทธิ์
  • การเข้าพักช่วงวันหยุดต่อเนื่อง, วันหยุดนักขัตฤกษ์ และเทศกาลต่างๆ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือสงวนสิทธิ์การเข้าพักตามที่กําหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียด
  • กรุณาแจ้งสิทธิ์บัตรเครดิตออมสิน เมื่อสํารองห้องพักและขณะเข้าพักหรือเมื่อต้องการรับส่วนลดจากทางร้านอาหารทุกครั้ง
  • โรงแรมฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับจองห้องพัก ขึ้นอยู่กับจํานวนห้องพักที่ว่างในขณะนั้น
  • โรงแรมระยอง แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกําหนด และเง่ือนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เมื่อชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน
ร้าน Rayong Marriott Resort And Spa
99/5 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3145, ชากพง, แกลง, ระยอง
เบอร์ติดต่อ: 038998000
map