CITIBANK
  1. ส่วนลดร้าน Steve Cafe & Cuisine (สตีฟ คาเฟ่ แอนด์ ครุยซีน) รับฟรี ยำตะไคร้ (มูลค่า 170 บาท)
Steve Cafe & Cuisine (สตีฟ คาเฟ่ แอนด์ ครุยซีน)
รับฟรี ยำตะไคร้ (มูลค่า 170 บาท) เมื่อทานครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (จำกัด 1 จาน /บัตรฯ /โต๊ะ /เซลส์สลิป และ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 2019
รายละเอียด
  • รับฟรี ยำตะไคร้ (มูลค่า 170 บาท) เมื่อทานครบ 1,500 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (จำกัด 1 จาน /บัตรฯ/โต๊ะ/เซลส์สลิป และ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)