AIS
  1. ส่วนลดร้าน KOI The' (โคอิ เตะ) รับส่วนลด 10 บาท สำหรับเครื่องดื่ม ทุกเมนูและขนาด
KOI The' (โคอิ เตะ)
KOI The' (โคอิ เตะ)
ลูกค้า AIS รับส่วนลด 10 บาท สำหรับเครื่องดื่ม ทุกเมนูและขนาด และลูกค้า Serenade รับส่วนลด 15 บาท สำหรับเครื่องดื่ม ทุกเมนูและทุกขนาด
ใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 2019
รายละเอียด
  • ลูกค้า AIS > รับส่วนลด 10 บาท สำหรับเครื่องดื่ม ทุกเมนูและขนาด
  • ลูกค้า Serenade > รับส่วนลด 15 บาท สำหรับเครื่องดื่ม ทุกเมนูและทุกขนาด
  • ลูกค้า AIS กดรหัสและโทรออกเพื่อรับโค้ดการใช้สิทธิ์