AIS
  1. ส่วนลดร้าน Under The Tree รับส่วนลด 10% และรับฟรี เมนู Soft Cookie
Under The Tree
รับส่วนลด 10% และรับฟรี เมนู Soft Cookie (มูลค่า 50 บาท) เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป
ใช้ได้ถึง 15 ธ.ค. 2019
รายละเอียด
  • ลูกค้า Serenade Platinum > ได้รับส่วนลด 10% และรับฟรี เมนู Soft Cookie (มูลค่า 50 บาท) เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป
  • ลูกค้า Serenade Gold > ได้รับส่วนลด 10% เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป
  • ลูกค้า Serenade Emerald > ได้รับส่วนลด 10% เมื่อทานครบ 500 บาทขึ้นไป
  • จำกัดสิทธิ์ส่วนลดและรับฟรี 1 เลขหมาย/ 1 สิทธ์/ใบเสร็จ/วัน
  • ลูกค้า AIS กดรหัสและโทรออกเพื่อรับโค้ดการใช้สิทธิ์ *545*958*1#
ร้าน Under The Tree
ถนน ประชารักษา, บ้านเลื่อม, เมืองอุดรธานี, อุดรธานี
เบอร์ติดต่อ: 0854561199, 0956616114
map