AIS
  1. ส่วนลดร้าน Bluekoff Udon รับส่วนลด 10 บาท ทุกเมนูเครื่องดื่ม
Bluekoff Udon
รับส่วนลด 10 บาท ทุกเมนูเครื่องดื่ม (จำกัด 1 แก้ว/ใบเสร็จ/สิทธิ์การกด SMS)
ใช้ได้ถึง 15 ธ.ค. 2019
รายละเอียด
  • ลูกค้า AIS Serenade Platinum > ได้รับส่วนลด 10 บาท ทุกเมนูเครื่องดื่ม (จำกัด 1 แก้ว/ใบเสร็จ/สิทธิ์การกด SMS)
  • ลูกค้า AIS Serenade Gold > ได้รับส่วนลด 5 บาท ทุกเมนูเครื่องดื่ม (จำกัด 1 แก้ว/ใบเสร็จ/สิทธิ์การกด SMS)
  • ลูกค้า AIS Serenade Emerald > ได้รับส่วนลด 5 บาท ทุกเมนูเครื่องดื่ม (จำกัด 1 แก้ว/ใบเสร็จ/สิทธิ์การกด SMS)
  • เฉพาะร้าน Bluekoff สาขา อุดรธานี
  • หมายเหตุ สิทธิ์สะสม ทั้ง 3 ระดับ รวมกันได้ไม่เกิน 500 สิทธิ์/เดือน โปรดสอบถามร้านค้าก่อนใช้สิทธิ์
  • ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์ เพื่อรับส่วนลดได้วันละ 1 สิทธิ์/เบอร์ เท่านั้น
  • จำกัดสิทธิ์ส่วนลด 1 เลขหมาย/ 1 สิทธ์/ใบเสร็จ/วัน
  • ลูกค้า AIS กดรหัสและโทรออกเพื่อรับโค้ดการใช้สิทธิ์ *545*958*9#
ร้าน Bluekoff Udon
ถนน หมากเเข้ง, หมากแข้ง, เมืองอุดรธานี, อุดรธานี
เบอร์ติดต่อ: 0981633393
map