AIS
  1. ส่วนลดร้าน Best beef รับส่วนลด 10% สำหรับเมนู A La Carte เท่านั้น
Best beef
รับส่วนลด 10% สำหรับเมนู A La Carte เท่านั้น และรับฟรี เนื้อสันคอออสเตรเลีย (มูลค่าจานละ 200 บาท) เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป
ใช้ได้ถึง 5 ม.ค. 2020
รายละเอียด
  • ลูกค้า Serenade Platinum > ได้รับส่วนลด 10% สำหรับเมนู A La Carte เท่านั้น และรับฟรี เนื้อสันคอออสเตรเลีย (มูลค่าจานละ 200 บาท) เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป
  • ลูกค้า Serenade Gold > ได้รับส่วนลด 10% สำหรับเมนู A La Carte เท่านั้น เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป
  • ลูกค้า Serenade Emerald > ได้รับส่วนลด 5% สำหรับเมนู A La Carte เท่านั้น เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป
  • จำกัดสิทธิ์ส่วนลดและรับฟรี 1 เลขหมาย/1สิทธ์/ใบเสร็จ/วัน
  • ลูกค้า AIS กดรหัสและโทรออกเพื่อรับโค้ดการใช้สิทธิ์ *545*957*2#