TrueMoney Wallet
  1. ส่วนลดร้าน ทิม โฮ วาน ซื้อซาลาเปาหมูแดงปกติ 3 ลูก Upsize ชุดพิเศษ ฟรี
ทิม โฮ วาน
ทิม โฮ วาน
ซื้อชุดซาลาเปาหมูแดงปกติ 3 ลูก รับอัพไซส์เป็นชุดพิเศษ 4 ลูก ฟรี
ใช้ได้ถึง 29 ก.ย. 2019
รายละเอียด
  • ขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านแอป ทรูมันนี่ วอลเล็ท ภายในระยะเวลาการมอบสิทธิประโยชน์เท่านั้น
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ และไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นได้
  • จำกัดจำนวนสิทธิ์ 1 บัตรประชาชน / 1 สิทธิ์/ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ (จำกัด 5,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ)
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดสิทธิพิเศษ และเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • เฉพาะทานที่ร้านเท่านั้น
  • ทรูมันนี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของสินค้า/บริการ
  • ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.truemoney.com/timhowan-retail หรือโทร 1240