xCash
  1. ส่วนลดร้าน แกงใต้หลังสวน by them รับแต้มเงินคืน 5%
แกงใต้หลังสวน by them
แกงใต้หลังสวน by them
รับแต้มเงินคืน 5% สำหรับค่าอาหาร เมื่อทานครบ 100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
ใช้ได้ถึง 31 ม.ค. 2020
รายละเอียด
  • รับแต้มเงินคืน 5% สำหรับค่าอาหาร เมื่อทานครบ 100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป
  • ทุกการใช้จ่ายผ่านแอป xCash
ร้าน แกงใต้หลังสวน by them
540, ถนนเพลินจิต, ลุมพินี, กรุงเทพมหานคร, 10330, ประเทศไทย, ลุมพินี, ปทุมวัน, กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 0933596566, 0891328973
map