CITIBANK
  1. ส่วนลดร้าน La Baguette (ลา บาแกตต์) รับส่วนลด 10%
La Baguette (ลา บาแกตต์)
La Baguette (ลา บาแกตต์)
รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (ไม่รวมสินค้าฝากขาย)
ใช้ได้ถึง 30 มิ.ย. 2020
รายละเอียด
  • รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ (ไม่รวมสินค้าฝากขาย)