CITIBANK
  1. ส่วนลดร้าน RedSun (เรดซัน) รับส่วนลด 50% สำหรับเมนูกิมจิชิคเก้นเชคกี้
RedSun (เรดซัน)
RedSun (เรดซัน)
รับส่วนลด 50% สำหรับเมนูกิมจิชิคเก้นเชคกี้ (จากราคาปกติ 135 บาท) และรับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารเมนูอื่นๆ เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ไม่รวมเครื่องดื่ม เมนูปูดอง และบุฟเฟต์โคเรียนรัน)
ใช้ได้ถึง 29 ก.ย. 2019
รายละเอียด
  • รับส่วนลด 50% สำหรับเมนูกิมจิชิคเก้นเชคกี้ (จากราคาปกติ 135 บาท)
  • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารเมนูอื่นๆ เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป (ไม่รวมเครื่องดื่ม เมนูปูดอง และบุฟเฟต์โคเรียนรัน)