xCash
  1. ส่วนลดร้าน Cafe2all เสนานิคม รับแต้มเงินคืน 5%
Cafe2all เสนานิคม
รับแต้มเงินคืน 5% ทุกการใช้จ่ายผ่านแอปฯ xCash
ใช้ได้ถึง 30 พ.ค. 2020
รายละเอียด
  • รับแต้มเงินคืน 5%
  • ทุกการใช้จ่ายผ่านแอปฯ xCash 
ร้าน Cafe2all เสนานิคม
ถนนเสนานิคม 1, เสนานิคม, กรุงเทพมหานคร, 10900, ประเทศไทย, เสนานิคม, จตุจักร, กรุงเทพมหานคร
เบอร์ติดต่อ: 0972024182