1. ส่วนลดร้าน Thai Terrace (ไทยเทอเรส) ส่วนลด 15%
รับส่วนลด 15% เมื่อทานครบ 800 บาทขึ้นไป (ไม่รวม Service charge)
รายละเอียด
ใช้ได้ถึง 31 พ.ค. 2021
  • รับส่วนลด 15% เมื่อทานครบ 800 บาทขึ้นไป (ไม่รวม Service charge)
  • 1 หมายเลข/ 1 สิทธิ์ /1 ใบเสร็จ/ วัน
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า