1. ส่วนลดร้าน ATM Tea Bar ส่วนลด 10 บาท
รับส่วนลด 10 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่มเมนูใดก็ได้มูลค่า 80 บาทขึ้นไป
รายละเอียด
ใช้ได้ถึง 30 มิ.ย. 2021
  • รับส่วนลด 10 บาท เมื่อซื้อเครื่องดื่มเมนูใดก็ได้มูลค่า 80 บาทขึ้นไป
  • 1 หมายเลข/ 1 สิทธิ์ /1 ใบเสร็จ/ วัน
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า