1. ส่วนลดร้าน Terrazza โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ส่วนลด 25%
รับส่วนลด 25% สำหรับเมนู A La Carte เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์
รายละเอียด
ใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 2021
  • รับส่วนลด 25% สำหรับเมนู A La Carte เฉพาะค่าอาหารและเครื่องดื่มซอฟต์ดริงก์
  • 1 หมายเลข/ 1 สิทธิ์ /1 ใบเสร็จ/ วัน
  • ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และเทศกาล
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
Terrazza โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
Terrazza โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
ชั้น 8 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 444 ถนน พญาไท ปทุมวัน ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
022163700