1. ส่วนลดร้าน Homefresh hydrofarm ส่วนลด 15% หรือ ส่วนลด 10%
CITIBANK
รับส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหารในเดือนเกิด หรือ รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป
รายละเอียด
ใช้ได้ถึง 31 มี.ค. 2023
  • รับส่วนลด 15% เฉพาะค่าอาหารในเดือนเกิด เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป หรือ
  • รับส่วนลด 10% เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป