1. ส่วนลดร้าน Broccoli Revolution (บรอกโคลีเรฟโวลูชั่น) รับส่วนลด 10%* เฉพาะค่าอาหาร
UOB
รับส่วนลด 10%* เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 1,200 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป
รายละเอียด
ใช้ได้ถึง 31 พ.ค. 2024
  • รับส่วนลด 10%* เฉพาะค่าอาหาร เมื่อทานครบ 1,200 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป
  • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด