1. ส่วนลดร้าน La dotta รับฟรี เครื่องดื่มและเมนูพิเศษ (2 ชิ้น)*
UOB
รับฟรี เครื่องดื่มและเมนูพิเศษ (2 ชิ้น) มูลค่า 540 บาท*
รายละเอียด
ใช้ได้ถึง 31 ก.ค. 2024
  • รับฟรี เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ และ Bomboloni (2 ชิ้น) มูลค่า 540++ บาท* เมื่อทานครบ 1,000 บาทขึ้นไป /เซลส์สลิป
  • จำกัด 1 เซต /บัตรฯ /โต๊ะ /เซลส์สลิป
  • ยกเว้นกิจกรรมพิเศษและโปรโมชันพิเศษ
  • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด