1. ส่วนลดร้าน Santiaga รับฟรี เครื่องดื่ม มูลค่า 145 บาท*
UOB
รับฟรี เครื่องดื่ม มูลค่า 145 บาท*
รายละเอียด
ใช้ได้ถึง 31 ก.ค. 2024
  • รับฟรี เครื่องดื่ม มูลค่า 145 บาท* เมื่อสั่งเซตเมนู
  • จำกัด 1 แก้ว /เซต /บัตรฯ /โต๊ะ /เซลส์สลิป, กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าและแจ้งการใช้ "โปรโมชัน ยูโอบี หรือโปรโมชัน ซิตี้" เมื่อทำการจอง
  • *เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
Santiaga
ปิดอยู่จะเปิดในวันพุธ เวลา 17:00
ดูร้าน
static-map
มหาทุนพลาซ่า 888, 23-24 ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ประเทศไทย ปทุมวัน ลุมพินี กรุงเทพมหานคร