1. เกร็ดความรู้เรื่องอาหาร

เกร็ดความรู้ สาระและเคล็ดลับต่างๆ เกี่ยวกับอาหารการกิน

‘ขนมวันสารทเดือนสิบ’ ความเชื่อนี้มีความหมาย

วันสารทเดือนสิบปีนี้ตรงกับวันที่ 14 กันยายน และ 28 กันยายน 2562 เป็นประเพณีของชาวใต้ที่สืบทอดกันมานาน มีประวัติ ความหมาย และความเชื่ออย่างไร มาติดตามกันค่ะ

5K