Koh Kood Resort
บริเวณโดยรอบ
ที่พักสวย บรรยากาศริมทะเล ชิวดีที่พักดี เป็นบ้านไม้ ชอบห้องน้ำกว้างมาก แต่ไม่ชอบที่นั่งเล่น พวกโซฟา หมอน ขึ้นรา สกปรก ห้องน้ำด้านนอกก็ไม่สะอาดเลยค่ะ ตอนไป คือเข้าห้องน้ำข้างนอไม่ได้อะ ไม่รู้ว่าไปช่วงหน้าฝนด้วยหรือเปล่า กลัวราคามากค่ะ หมอน เปล โซฟา คือไม่กล้านั่งเลยค่ะ... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo