Flora Creek
ห้องน้ำ
ที่พักบรรกาศสวยมีเสียงน้ำลำธารไหลผ่านเป็นที่พักอยู่บนิเวณกฤษดาดอยเปิดมาได้กว่า 3 ปี ห้องที่พักขนาดกว้างขวางดีใช้ได้เลย สะอาด ตรงบริเวณโดยรอบรวมถึงระเบียงหลังห้องพักมีลำธารไหลผ่านได้ยินเสียงน้ำไหลกระทบหินตลอด ห้องพักจะจัดเป็นอาคารอาคารละประมาณ 8 ห้อง มี 2 ชั้น ถ้าชั้น 2 ต้องขึ้นบันไดไม่มีลิฟต์... อ่านต่อ
5 Likes0 Comment
LikeShare
photo