1. ที่พักในอำเภอสันกำแพง
  2. คุ้มวังเหนือวิลล่า เชียงใหม่ (Khum Wang Nuea Villa )
188 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317 เชียงใหม่
โทร: 053-332-666, 080-128-1286
Wongnai Trip
เริ่มต้นเขียนทริปของคุณ!บอกเล่าประสบการณ์การท่องเที่ยวของคุณได้ง่าย ๆ

คุ้มวังเหนือวิลล่า เชียงใหม่ ถูกแนะนำอยู่ใน Guide