มาเดอ-เออ บูทีค รีสอร์ท
4
516 หมู่ 14 ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 ประเทศไทย ร้อยเอ็ด
โทร: 043 - 512 - 997

มาเดอ-เออ บูทีค รีสอร์ท ถูกแนะนำอยู่ใน Guide