ห้องพักราคาประหยัด
ห้องพักราคาประหยัดที่กาญจนบุรี ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักเรียนนักศึกษา การโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เป็นอีกตัวเลือกเมื่อมากาญจนบุรี เป็นการให้บริการโดยนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการโรงแรมของวิทยาลัย... อ่านรีวิวฉบับเต็ม
0 Like0 Comment
LikeShare
photo