5.0
1 เรตติ้ง (1 รีวิว)
Pond Rich Tour At Khao Sok Lake
บริษัททัวร์คุณภาพ และยังมีที่พัก ท่ามกลางธรรมชาติของเขื่อนรัชชประภา ไว้บริการนักท่องเที่ยว ด้วยหัวใจPond Rich Tour. พร-ฤทธิ์ ทัวร์ อุทยานแห่งชาติเขื่อนรัชชประภา บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี ประเทศไทย เขื่อนรัชชประภา หรือ เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนเอนกประสงค์ อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร” สู่ปัจจุบันคือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางธรรมชาติที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก นอกจากจะสวยงาม จนได้ สมญานามว่า กุ้ยหลินเมืองไทย ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ Pond Rich Tour บริษัท ทัวร์คุณภาพที่ นำเสนอโปรแกรม การท่องเที่ยวในเขื่อนเชี่ยวหลาน โดย พรฤทธิ์ ทัวร์มีแพ ของคีรีธาราไว้บริการถึง 8 หลัง 16 ห้อง นอกจากจะมีแพที่พักของตัวเองไว้บริการ ยังสามารถตอบโจทย์ นักท่องเที่ยวโดยการจัดหาที่พักบริการนักท่องเที่ยวได้ทุกที่ในเขื่อนเชี่ยวหลาน และทั่วประเทศไทย ตามความต้องการของนักท่องเที่ยวอีกด้วย ด้วยความเป็นมืออาชีพ ของ Pond Rich Tour เรื่องการดำเนินกิจการนำเที่ยว ทำให้ได้รับคำแนะนำจาก นักท่องเที่ยวถึง ผู้ประกอบการ คุณแนน นนทกช ชูมนุษย์ ในทุกความใส่ใจที่มีต่อนักท่องเที่ยว แต่ละทริป โดยมีการจัดโปรแกรมทัวร์สำเร็จรูปบริการ ณที่พัก บน แพคีรีธารา จำนวน8 หลัง (ดูง่ายๆฝั่งที่มีกล้วยไม้เยอะๆหน่อย )เรียก ออคิดโซน.. จัดไว้ชิลๆแบบนี้ สำหรับโปรแกรมการท่องเที่ยว แพ็คเกจ 2 วัน 1 คืน (จอยเรือรอบ 11:00น.) วันแรก 9:00น. – 9:30น: รับลูกค้าจากที่พักในเขาสก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลาน ระหว่างทางไปท่าเรือ แวะตลาดสดหน้าบ้านตาขุนเพื่อเลือกซื้อ เลือกชมผลไม้พื้นบ้านตามฤดูกาลและชมบรรยากาศของตลาดสดพื้นบ้าน 11:00น: ยืนยันการเดินทาง ณ ท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลานและเตรียมสัมภาระลงเรือ เมื่อลูกค้าทุกกรุ๊ปพร้อม เรือจะออกเดินทางสู่แพที่พัก 11:40น: Check-in ณ แพคีรีธารา ออร์คิดโซน และรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) 13:30น: เป็นเวลาของกิจกรรมในช่วงบ่าย จะเริ่มต้นด้วยการนั่งเรือถ่ายรูป ชมบรรยากาศและความสวยงามของเทือกเขาหินปูนระหว่างทางไปชมเขาสามเกลอหรือ “กุ้ยหลินเมืองไทย” (อันนี้เราซื้อเพิ่มนะ คนละ300-500แหละจำไม่ได้แล้ว) จากนั้น นั่งเรือต่อไปยังเส้นทางธรรมชาติซึ่งเป็นเส้นทางเดินป่าระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร เพื่อนั่งแพไม้ไผ่ชมความงามของทะเลใน 500 ไร่และข้ามไปยัง “ถ้ำปะการัง” ภายในถ้ำจะมีหินงอกหินย้อยมีลักษณะคล้ายปะการังใต้ทะเล มีความสวยงามแปลกตาเป็นอย่างยิ่ง หลังจากนั้นเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางเดิม รวมระยะทางการเดินป่าทั้งสิ้นประมาณ 3 กิโลเมตร กิจกรรมเดินป่าเที่ยวถ้ำปะการังนี้ ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมแก่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เอง คนไทยท่านละ 20 บาทและต่างชาติท่านละ 200 บาท หากลูกค้าไม่ประสงค์จะทำกิจกรรมนี้ ลูกค้าสามารถเล่นน้ำ พายเรือ ณ แพที่พักแทนได้ 19:00น: รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) วันที่ 2 6:30น: Morning Safari นั่งเรือชมหมอกยามเช้าพร้อมกับสอดส่องหาสัตว์ป่าที่อาจออกมาหาอาหารเช้าบนต้นไม้และริมตลิ่ง 8:00น: รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3) และพักผ่อนตามอัธยาศัย 11:00น: รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) ซึ่งจะจัดเสิร์ฟเป็นอาหารจานเดียว 12:00น: Check-out จากแพที่พักเพื่อเดินทางกลับท่าเรือ 13:00น: ถึงท่าเรือเทศบาลเขื่อนเชี่ยวหลานโดยสวัสดิภาพและเดินทางกลับที่พักในเขาสก อันนี้จองชื่อ โปรแกรม (KT99 khaosok transfer) มีโปรแกรมแบบอื่นอีกนะจ๊ะ ที่นี้ www.khaosoklakehouses.com Pond Rich Tour จึงเป็นบริษ้ททัวร์ ที่ได้รับความนิยมในการดูแลผู้ใช้บริการด้วยความเป็นมืออาชีพ เป็นกันเอง และตรงไปตรงมา ทั้งเรื่องที่พักและราคา ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกสบาย และคุ้มค่าทีสุดจากการท่องเที่ยว กุ้ยหลินเมืองไทย ด้วยประสบการณ์ ที่ได้มีโอกาสท่องเที่ยวในประเทศไทย Pond Rich Tour คือบริษัท ทัวร์สำคัญที่ต้องแนะนำให้นักท่องเที่ยว เลือกใช้บริการ เพราะนอกจากความเชี่ยวชาญเรื่องการท่องเที่ยวเขื่อนเชี่ยวหลานแล้ว Pond Rich Tour ยังสามารถดูแลนักท่องเที่ยวสำหรับการท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วยความชำนาญอีกด้วย Pond Rich Tour คือความพร้อม โดยเฉพาะการประกอบการด้วยความใส่ใจ ที่มีต่อนักท่องเที่ยว ด้วยการใช้ความรักที่อยู่รอบๆตัว หรือ Love is all around. มาเป็นหลักในการดูและลูกค้าหรือนักท่องเที่ยว นอกจากจะทำให้ธุรกิจมั่นคง ยังเป็นการส่งเสริม และสร้างภาพลักษณ์ ให้แก่การท่องเที่ยว ของประเทศไทย เรื่องการประกอบธุรกิจด้วยความใส่ใจ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่มีต่อชาวโลก อย่างยั่งยืน... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
photo